Vedtægter for Gladere Gader

Læs Gladere Gaders vedtægter: Vedtægter for Gladere Gader 2020-08-17 (PDF-fil)

Uddrag fra Vedtægterne

§ 2 Foreningens formål
Vi eksperimenterer med at bruge cyklen til at skabe større glæde og klimahandling i Aarhus’ byrum.
Vi vil inspirere og understøtte opbygningen af lokale fællesskaber, som er skabende og deltagende i udviklingen af livet i byrummet.
Som en del af dette formål ligger også at begrænse CO2-belastende trafik i Aarhus.
Foreningen er selvejende og uafhængig af såvel politiske som økonomiske interesser.

§ 5 Organisering
Alle foreningens aktiviteter og initiativer organiseres således:

 • Alle aktiviteter udføres i formålsstyrede, selvledende grupper på max 8., som selv fordeler roller og opgaver mellem sig. Ved mere omfattende opgaver forbliver grupperne på max 8 – men fordeler så opgaver og funktioner mellem flere grupper.
 • Hver ny gruppe, der oprettes, gennemgår en kort træning i basale metoder og processer som hjælp til gruppens arbejde og velbefindende.
 • Opstår der konflikt i en gruppe, som gruppen ikke føler sig i stand til at løse selv, efterspørger man hjælp hos bestyrelsen, f.eks. i form af intern supervision.
 • Alle kan træffe beslutninger om alt vedrørende de opgaver, man varetager, men først efter at have rådført sig med
  • Nogle som ved noget om det, der skal besluttes.
  • Nogle som bliver berørt af det, der sættes i værk.
  • Mindst et medlem af Gladere Gader.
 • Der er fuld gennemsigtighed om alle aktiviteter og kommunikation.

§ 6. Medlemskab
Alle, der går aktivt ind for foreningens formål, kan blive medlem.